head
head
head
bcontent1

การเปลี่ยนพื้นหลัง หรือธีม ของ Gmail


โดยปกติค่าเริ่มต้นของ Gmail จะมีเพียงพื้นหลังสีขาว และตัวอักษรสีดำเท่านั้น (ดังภาพ) ซึ่งถ้าหากเราไม่ชอบ เราก็สามารถเปลี่ยนสี หรือภาพของพื้นหลังนี้ได้ โดยทางกูเกิ้ลจะมีชุดของสีต่างๆ และภาพพื้นหลังให้เราเลือก
GmailChangeThemes


ขั้นตอนการเปลี่ยนธีมของ Gmail

1. คลิกที่รูปเฟืองที่อยู่มุมขวาบน
2. คลิกที่คำว่า "Themes" (ธีม)
GmailChangeThemes


3. ทำการเลือกธีมที่เราต้องการ ในที่นี้จะเลือกธีมที่ชื่อ Turf (เขียวขจี)
GmailChangeThemes


4. เมื่อเราคลิกเลือกธีมที่ต้องการก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที
GmailChangeThemes


5. ถ้าเราดูใน Inbox ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
GmailChangeThemes

หมายเหตุ

  1. ธีมบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัน หรือสภาพอากาศได้ เช่น Orcus Island (เกาะออร์คาส) วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์จะมีรูปแบบไม่เหมือนกัน หรือ ธีม Bus Stop (ป้ายรถเมล์) ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ หรือ ธีม Tea House (เรือนชา) ภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาปัจจุบัน เป็นต้น
  2. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นธีมดั้งเดิมของ Gmail ก็ให้เลือก ธีมที่ชื่อ Light (แสงสว่าง)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : การใช้งาน Google
bcontent3