head
head
head
bcontent1

ใส่รหัสป้องกันการเปิดดูข้อมูลให้ไฟล์ Excel

ความสามารถอย่างหนึ่งของโปรแกรม Excel คือ เราสามารถใส่รหัส เพื่อป้องกันคนมาเปิดดูข้อมูลในไฟล์ของเราได้

วิธีการใส่รหัสให้ไฟล์

1. ทำการ Save As โดยถ้าเป็น Excel 2010 ให้คลิกที่ File และคลิกที่รายการ Save As หรือ กดปุ่ม F12 (Excel เวอร์ชั่นอื่นก็กดปุ่ม F12 ได้)
ExcelLockOpenFile

2. จะเห็นหน้าต่าง Save As ขึ้นมา ให้เราคลิกที่ปุ่ม Tools ที่อยู่มุมซ้ายล่าง และคลิกที่ General Options...
ExcelLockOpenFile

3. แต่ถ้าเป็น Excel 2003 ให้คลิก Tools ที่อยู่มุมขวาบน และคลิกที่ General Options...
ExcelLockOpenFile

4. ที่หน้าต่าง General Options พิมพ์รหัสที่เราต้องการในช่อง Password to open และคลิกปุ่ม OK
ExcelLockOpenFile

5. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เราพิมพ์รหัสตัวเดิมอีกครั้ง เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK
ExcelLockOpenFile

6. เราก็จะกลับมาที่หน้าต่าง Save As ให้เราคลิกปุ่ม Save
ExcelLockOpenFile

7. ถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาว่า ต้องการบันทึกทับไฟล์ตัวเดิมหรือไม่ ก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Yes ดังภาพ
ExcelLockOpenFile

8. ต่อไปเมื่อเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่ โปรแกรมก็จะให้เราใส่รหัสทุกครั้ง ดังภาพ
ExcelLockOpenFile

หมายเหตุ
  1. ถ้าหากต้องการเปลี่ยนรหัส ก็ให้เปิดไฟล์ขึ้นมา และใส่รหัสเดิมเพื่อให้เห็นข้อมูลก่อน จากนั้นก็เริ่มทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 ใหม่
  2. ให้ระวังการกด Cap Lock ค้างไว้ เพราะตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และตัวเล็กจะมีผลต่างกัน
  3. ถ้าในข้อ 4 เราตั้งรหัสเป็นภาษาไทย จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่า ไฟล์เราอาจจะนำไปเปิดกับเครื่อง Macintosh ได้ หากต้องการใช้รหัสเป็นภาษาไทยจริงๆ ก็ให้คลิกปุ่ม OK โปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างมาเหมือนข้อ 5 เพื่อให้เราพิมพ์รหัสซ้ำอีกครั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : อีกนิดกับ Microsoft Office
bcontent3