head
head
head
bcontent1

การตัดแบ่งไฟล์ด้วยโปรแกรม PV_Split File

โดยปกติเมื่อเราต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ให้เพื่อนทางอีเมล์ เราจะต้องการทำการบีบอัดไฟล์ซะก่อน ด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์ทั้งหลาย แต่ถ้าบีบอัดแล้วยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งทางเมล์ได้อีก เราก็ต้องทำการแบ่งไฟล์ออกเป็นไฟล์เล็กๆ หลายๆ ไฟล์ จากนั้นก็แยกส่งไฟล์ไปพร้อมกับอีเมล์หลายๆ ฉบับ เมื่อผู้รับปลายทาง ได้รับไฟล์ครบแล้ว ก็จะนำมารวมเป็นไฟล์เหมือนเดิมได้อีกครั้ง

โปรแกรม PV_Split File เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี และไม่ต้องทำการติดตั้ง มีความสามารถในการแยกไฟล์ออกเป็นส่วนๆ และสามารถนำกลับมารวมกันได้อีกครั้งโดยที่ผู้รับไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเสริมใดๆ (ไม่ต้องมีโปรแกรม PV_Split File ก็ได้) โปรแกรมนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่หลังจากถูกบีบอัดแล้ว หรือมีไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงได้อีก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

วิธีใช้งาน

1. เราสามารถเลือกภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ได้ที่ช่อง Select Language
PV_SplitFile

2. คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการจะทำการแยกเป็นไฟล์ย่อยๆ
3. โดยปกติโปรแกรมจะกำหนดให้แตกไฟล์ไปเก็บที่โฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับ แต่ถ้าเราต้องการให้แตกไฟล์ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อื่น ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Browse และเลือก โฟลเดอร์ปลายทางใหม่
PV_SplitFile

4. เลือกขนาดของไฟล์ย่อยที่ต้องการ
PV_SplitFile

5. ถ้าเราต้องการกำหนดขนาดไฟล์เอง ก็ให้เลือกที่ [Type by yourself] จากนั้นก็มาพิมพ์ขนาดไฟล์ที่ต้องการที่ช่อง Type size of split file เมื่อเลือกขนาดที่ต้องการได้แล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม Start ได้เลย
PV_SplitFile

6. โปรแกรมจะแสดงจำนวนไฟล์ย่อยให้เราทราบ ว่ามีจำนวนกี่ไฟล์ ถ้าเราเห็นว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการก็สามารถกดที่ปุ่ม No เพื่อไปกำหนดขนาดไฟล์ใหม่ได้ แต่ถ้าเห็นว่าถูกต้องแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม Yes ได้เลย
PV_SplitFile

7. ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน เราสามารถเห็นความคืบหน้าในการทำงานจากแถบสี
PV_SplitFile

8. โปรแกรมแจ้งว่าได้ทำการแยกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
PV_SplitFile

9. จากภาพจะเห็นว่าโปรแกรมได้ทำการแบ่งไฟล์เป็นไฟล์ย่อยๆ โดยมีนามสกุลเป็น pvf และไฟล์ Merge.bat ให้เราส่งไฟล์ทั้งหมดไปยังผู้รับปลายทาง รวมทั้งไฟล์ Merge.bat ด้วย
PV_SplitFile

10. เมื่อผู้รับปลายทางได้รับไฟล์ครบหมดแล้ว ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Merge.bat โปรแกรมจะเข้าสู่ระบบ Dos และทำการรวมไฟล์ต่างๆ เป็นไฟล์เดิมอีกครั้งหนึ่ง
PV_SplitFile

หมายเหตุ
  1. โปรแกรม PV_Split File สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง แต่เครื่องที่จะใช้งานจำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Net Framework ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไป
  2. เครื่องที่จะรวมไฟล์ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Net Framework หรือ โปรแกรม PV_Split File และสามารถใช้ได้ตั้ง Dos 6.2 ขึ้นไป
  3. จากการทดสอบด้วยเครื่อง CPU 850 MHz และแรม 512 MB โปรแกรมสามารถแยกไฟล์ขนาด 673 MB ได้ภายใน 2 นาที
  4. ในกรณีที่รวมไฟล์แล้วได้เป็นไฟล์ tmp.pvf สาเหตุ เป็นเพราะมีไฟล์ชื่อเดียวกันอยู่แล้ว เช่น เมื่อเราแยกไฟล์มาจากไฟล์ชื่อ network.rar เมื่อเรารวมไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อ compress.rar เช่นกัน แต่ถ้าในโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์ชื่อ compress.rar อยู่แล้ว หลังจากรวมไฟล์แล้วเราก็จะได้ไฟล์ชื่อ tmp.pvf แทน
  5. เครื่องที่กำลังใช้งานโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้หน่วยความจำเยอะ อาจทำให้โปรแกรมทำงานช้าลงได้
  6. การแยกไฟล์ขนาดใหญ่ จะมีการใช้หน่วยความจำจำนวนมาก แต่หลังจากปิดโปรแกรมซักครู่ หน่วยความจำก็จะถูกเรียกคืนมาเป็นปกติ
  7. บางครั้งเราไม่สามารถส่งไฟล์ที่มีนามสกุล bat ทางอีเมล์ได้ ทางแก้คือ ให้เราทำการเปลี่ยนนามสกุลเป็นอย่างอื่นก่อน แล้วให้ผู้รับปลายทางเปลี่ยนนามสกุลเป็น bat เหมือนเดิม ก็จะทำการรวมไฟล์ได้
  8. ในกรณีที่เราสามารถส่งอีเมล์ได้ไม่เกิน 5 MB หรือขนาด 5,242,880 ไบต์ เราควรกำหนดของไฟล์ให้น้อยกว่า 5 MB ซักเล็กน้อย
  9. การส่งไฟล์ทางอีเมล์ต้องตรวจสอบด้วยว่า ผู้รับสามารถรับอีเมล์ได้ขนาดเท่าไหร่ เพราะถ้าเราส่งเมล์ขนาด 5 MB แต่ผู้รับ สามารถรับเมล์ได้ไม่เกิน 2 MB เราก็จะส่งเมล์ไม่ผ่าน


bcontent3