head
head
head
bcontent1

การสแกนด้วย SUPERAntiSpyware เวอร์ชั่นฟรี

โปรแกรม SUPERAntiSpyware จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงตัวหนึ่งในการตรวจหา Spyware และที่สำคัญเรายังสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นฟรีมาใช้งานได้อีกด้วย โดยที่เวอร์ชั่นฟรีนี้ ยังมีความสามารถในการตรวจจับ Spyware เทียบเท่ากับเวอร์ชั่นเสียเงินอีกด้วย เพียงแต่ไม่มีการป้องกันแบบเรียวไทม์เท่านั้นเอง โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.superantispyware.com

การสแกนด้วย SUPERAntiSpyware

1. ให้เปิดโปรแกรม SuperAntiSpyware ขึ้นมา หรือ ถ้าในโปรแกรมเปิดอยู่แล้ว (จะมีไอค่อนรูปแมลงอยู่ใน Taskbar ตรงมุมขวาล่างของจอภาพ) ก็ให้เราคลิกขวามที่ไอค่อนนั้นก็ได้


2. คลิกที่ Scan for Spyware, Adware, Malware....


3. เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Scan your Computer...


4. ให้เลือกว่าเราต้องการจะสแกนไดว์ไหนบ้าง ซึ่งไดว์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องสแกน คือ ไดว์ที่เราลงวินโดว์ไว้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นไดว์ C
5. ตรงจุดนี้เราสามารถเลือกรูปแบบในการสแกนหา Spyware ได้โดย

  • Perform Quick Scan สแกนแบบเร็ว การสแกนแบบนี้จะใช้เวลาน้อย โดยโปรแกรมจะเลือกตรวจสอบเฉพาะจุดที่คิดว่า น่าจะมีตัว Spyware ฝังตัวอยู่
  • Perform Complate Scan สแกนแบบละเอียด การสแกนแบบนี้จะใช้เวลานานที่สุด แต่ก็ละเอียดที่สุดด้วย
  • Perform Custom Scan สแกนแบบกำหนดเอง โดยเราสามารถเลือกสแกนเฉพาะ จุดที่เราสงสัยว่าจะมี Spyware ฝังตัวอยู่ เช่น สแกนเฉพาะ Cookies, หน่วยความจำ หรือ เลือกสแกนเฉพาะโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการสแกนน้อยลง แต่ผู้ที่จะเลือกแบบนี้ ควรจะมีความรู้พอสมควร

6. คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มต้นสแกน


7. ในกรณีที่เราต้องการหยุดการสแกนก่อนที่โปรแกรมจะทำงานเสร็จ เราคลิกที่ปุ่ม Next ได้เลย โปรแกรมจะถามว่า เราต้องการหยุดการสแกนหรือไม่ ถ้าต้องการหยุดการสแกน ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Yes ได้เลย โปรแกรมจะหยุดการสแกน แล้วไปที่ขั้นตอนการลบโปรแกรม Spyware เลย


8. เมื่อโปรแกรมทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแสดงรายงานออกมาว่า พบ Spyware จำนวนกี่ตัว ให้เราคลิกปุ่ม OK เพื่อเริ่มขั้นตอนการลบโปรแกรม Spyware ต่อไป


9. ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการลบ Spyware เราสามารถเอาติ๊กถูกออกได้ ถ้าหากเราไม่ต้องการลบ Spyware ตัวนั้น แต่แนะนำว่า ติ๊กถูกไว้ทุกตัวดีกว่า จากนั้นให้เราคลิกปุ่ม Next เพื่อให้โปรแกรมลบไฟล์ Spyware ต่างๆ


10. โปรแกรมแจ้งว่า ได้ทำการลบ Spyware ต่างๆ ออกไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK


11. โปรแกรมแสดงรายชื่อไฟล์ Spyware ต่างๆ ที่ถูกลบออกไป


หมายเหตุ

  1. ควรทำการอัพเดทโปรแกรมทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการสแกน ถ้าเป็นไปได้ บางครั้ง ตัวสปายแวร์จะทำให้เราไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมได้
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมได้ ให้ทำการสแกน และลบสปายแวร์ไปก่อนครั้งหนึ่ง จากนั้น ให้รีบูตเครื่องแล้วทำการอัพเดท และสแกนอีกครั้ง
  3. ควรติดตั้งโปรแกรม SUPERAntiSpyware ตั้งแต่ เครื่องยังทำงานได้ปกติ เพราะ สปายแวร์บางตัวจะทำให้เราไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ หรือติดตั้งโปรแกรมได้
  4. หลังจากทำการสแกน และลบ สปายแวร์แล้ว ควรทำการสแกนอีกครั้งหนึ่ง
  5. โปรแกรมสปายแวร์บางตัว ไม่สามารถลบออกในโหมดปกติได้ ต้องบูตเข้า Safe Mode แล้วทำการสแกน และลบสปายแวร์ใน Safe Mode จึงสามารถลบออกได้

bcontent3