head
head
head
bcontent1

โปรแกรม TeamViewer

โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมรีโมต (Remote) หรือ โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล ที่น่าใช้โปรแกรมหนึ่ง โดยเราสามารถใช้โปรแกรมนี้เข้าไปใช้งาน หรือควบคุมเครื่องอื่นที่เราต้องการ โดยเครื่องต้นทาง (เครื่องที่ทำการควบคุม) จะเห็นหน้าจอของเครื่องปลายทาง (เครื่องที่ถูกควบคุม) และสามารถใช้งานเมาส์ หรือคีย์บอร์ด ในการเปิด แก้ไข หรือติดตั้งโปรแกรม เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ที่หน้าจอของเครื่องปลายทางนั้นเลย

โปรแกรม TeamViewer

  1. การดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer อ่านต่อ
  2. วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer อ่านต่อ
  3. การใช้งานโปรแกรม TeamViewer อ่านต่อ
bcontent3