head
head
head
bcontent1

การใช้งานโปรแกรม TeamViewer


โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมรีโมต (Remote) หรือ โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล ที่น่าใช้โปรแกรมหนึ่ง โดยเราสามารถใช้โปรแกรมนี้เข้าไปใช้งาน หรือควบคุมเครื่องอื่นที่เราต้องการ โดยเครื่องต้นทาง (เครื่องที่ทำการควบคุม) จะเห็นหน้าจอของเครื่องปลายทาง (เครื่องที่ถูกควบคุม) และสามารถใช้งานเมาส์ หรือคีย์บอร์ด ในการเปิด แก้ไข หรือติดตั้งโปรแกรม เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ที่หน้าจอของเครื่องปลายทางนั้นเลย

เครื่องปลายทาง (เครื่องที่ถูกควบคุม)

เครื่องปลายทาง (เครื่องที่จะถูกควบคุม) นั้น ต้องการทำการต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้คอยสักพัก จะเห็นหมายเลย ID และ Password ปรากฏขึ้นมา เราก็แจ้งหมายเลข ID และ Password ให้กับคนที่จะมาควบคุมเครื่องของเรา โดยปกติหมายเลข ID จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เลข Password จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่า เมื่อเราแจ้งหมายเลข ID และ Password ไปแล้ว วันหลังเขาจะเข้ามาแอบดูหน้าจอเราได้อีก
using

เครื่องต้นทาง (เครื่องที่จะทำการควบคุม)

1. เมื่อเราต้องการจะควบคุมเครื่องไหน เราต้องรู้เลข ID ของเครื่องปลายทาง (เครื่องที่ถูกควบคุม) ก่อน โดยนำเลข ID นั้น มาใส่ในช่อง ID ตรงส่วน Create session ดังภาพ เมื่อกรอกเลข ID เรียบร้อยแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม Connect to partner ได้เลย
using

2. โปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่ในการติดต่อไปยังเครื่องปลายทาง เมื่อสามารถติดต่อได้ ก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เรากรอก Password เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Log On
using

3. เราก็จะเห็นจอของเครื่องปลายทาง ที่เราต้องการควบคุมปรากฏเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังภาพ
using

4. ในการควบคุมเครื่องอื่นนั้น เราจะไม่สามารถกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del เพื่อเปิดโปรแกรม Windows Task Manager บนเครื่องปลายทางได้ ถ้าเราต้องการเปิดโปรแกรม Windows Task Manager ให้คลิกที่ รายการ Action ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วเลือก Ctrl + Alt + Del ดังภาพ
using


หมายเหตุ
  1. นอกจากปุ่ม Ctrl + Alt + Del บนเครื่องปลายทางจะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ปุ่มพิเศษบางตัวก็ไม่ เช่นปุ่มวินโดว์ ปุ่ม Print Screen เป็นต้น
  2. ในการใช้งานโปรแกรม TeamViewer นั้น เครื่องทั้งสองต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
  3. ในระหว่างการใช้งานไม่ควรเปิดโปรแกรมอื่นที่ไม่จำเป็น
  4. โปรแกรมจะสามารถทำงานได้เร็วหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ต และประสิทธิภาพของทั้งสองเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรม TeamViewer
bcontent3