head
head
head
bcontent1

วิธีใช้โปรแกรม Unlocker

เมื่อเราทำการลบไฟล์ แทนที่ไฟล์จะหายไป กลับปรากฏหน้าต่างแจ้งว่า ไม่สามารถลบไฟล์ได้ ดังรูป ดังนั้น เราจึงต้องใช้โปรแกรม Unlocker เพื่อหยุดการทำงานโปรแกรมต่างๆ ที่ล็อกไฟล์นั้นไว้
Unlocker_Using

การปลดล็อกไฟล์ด้วย Unlocker

1. ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่เราต้องลบ และเลือกรายการ Unlocker
Unlocker_Using

2. จะได้หน้าต่างดังรูป ซึ่งจะมีรายชื่อโปรแกรมที่ล็อกไฟล์ของเราอยู่ เราสามารถหยุดโปรแกรมที่ละตัวได้ โดยคลิกที่รายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Kill Process แต่แนะนำว่า ให้คลิกที่ปุ่ม Unlock All ดีกว่า เพื่อหยุดโปรแกรมทุกตัวที่ล็อกไฟล์ไว้ จากนั้นจึงไปลบไฟล์ที่ต้องการภายหลัง

3. เราสามารถสั่งให้โปรแกรม Unlocker ทำการลบไฟล์ที่เราต้องการได้เลยทันที โดยเลือก Delete จากรายการที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างของโปรแกรม จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Unlock All
Unlocker_Using


4. โปรแกรมแจ้งว่าได้ทำการลบไฟล์ที่เราเลือกแล้ว
Unlocker_Using

5. บางครั้งโปรแกรมจะแจ้งให้เรารีสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะทำการลบ, เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายไฟล์ได้ ดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม Yes แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่อง
Unlocker_Using

หมายเหตุ
  1. บางครั้งโปรแกรมจะแจ้งให้เรารีสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง ถึงจะทำการลบ, เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายไฟล์ได้
  2. การลบไฟล์ด้วยโปรแกรม Unlocker ต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนทุกครั้ง เพราะเราจะไม่สามารถกู้คืนได้จาก Recycle Bin
  3. ถ้าเลือกรายการ Rename (เปลี่ยนชื่อ) โปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราพิมพ์ชื่อใหม่ที่เราต้องการ เสร็จแล้วให้ตอบ OK แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Unlock All
  4. ถ้าเราเลือกรายการ Move (ย้าย) โปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกว่าต้องการจะย้ายไฟล์ไปไว้ที่ไหน เสร็จแล้วให้ตอบ OK แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Unlock All

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Unlocker
bcontent3